IBEX Base (22.10.2019) : 110.85 BGN, 23662.10 MWh, IBEX Peak (22.10.2019) : 119.56 BGN 13198.9 MWh, IBEX Off-Peak (22.10.2019) : 102.15 BGN 10463.2 MWh

Работна среща в Прага преди старта на втората вълна на присъединяване към XBID
 04.10.2019 11:23
Новини

На 1 октомври 2019 г. в Прага, Чехия се проведе работна среща преди старата на втората вълна на присъединяване към XBID (Cross border intraday) – пан-европейското обединение на пазарите „В рамките на деня“. Стартът на втората вълна на XBID е предвиден за 19 ноември 2019 г. Тогава България заедно с Румъния, Хърватска, Словения, Чехия, Унгария и Полша ще се присъедини към XBID.

Пазарът „В рамките на деня“, опериран от Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ ЕАД), ще стане част от XBID чрез българо-румънска граница.

Подробна информация за проведената работна среща, пазарните зони и граници, както и обща информация за обединението на европейските пазари „В рамките на деня“, може да намерите на следните линкове:© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act