IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Реален старт на пазар „В рамките на деня"
 27.03.2018 09:28
Новини

Уважаеми търговски участници,

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД ви уведомява, че на 11.04.2018 г. в 14:00 (ЦЕВ) пазарен сегмент „В рамките на деня" ще бъде отворен за сключване на реални сделки с доставка след 00:00 ч. (ЦЕВ) на 12.04.2018 г. (четвъртък).

В тази връзка, приканваме всички търговски участници, които все още нямат регистрация за участие на този пазарен сегмент, да инициират съответната процедура.

Разчитаме на вашето активно участие.

Екипът на БНЕБ ЕАД© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act