IBEX Base (23.09.2020) : 103.93 BGN, 44242.50 MWh, IBEX Peak (23.09.2020) : 111.77 BGN 25808.4 MWh, IBEX Off-Peak (23.09.2020) : 96.09 BGN 18434.1 MWh

Рекорден обем на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ през 2019 г.
 22.01.2020 17:31
Новини

Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ)  отчете рекорден обем на сделките на електрическа енергия на пазар „Ден напред“ през 2019 г. Търгуваните количества възлизат на  8,4 TWh, което е увеличение с 43,14% в сравнение с  2018 година.

Най-успешният месец на пазарния сегмент за 2019 г. е декември, когато са сключени сделки за 873 270  MWh. Това е и най-голямото търгувано количество на месечна база от старта на пазар „Ден напред“ на  19 януари 2016 г.

БНЕБ ЕАД отчита  нарастване на търгуваните количества и на пазар „В рамките на деня“. През  2019 г. на него са  реализирани 422 791 MWh електрическа енергия, което е близо 2,5 пъти повече в сравнение с търгуваните обеми година по-рано. Данните показват, че среднодневното търгувано количество на този пазарен сегмент е 1158,3 MWh.

На Централизирания пазар за двустранни договори (ЦПДД) бяха доставени  общо 16 520 258 MWh, с което общият обем на доставената електрическа енергия  от създаването на пазарния сегмент надхвърля 37,5 TWh.

През 2019 г. към БНЕБ се присъединиха и много нови участници.  Най-значително увеличение на техния брой имаше на пазар „В рамките на деня“, където те достигнаха 57, при 43-ма участника в рамките на 2018 г. На пазар „Ден напред“ бяха регистрирани три нови компании, с което техния брой се увеличи до 76, а на Централизирания пазар регистрираните компании са 64.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act