IBEX Base (10.12.2018) : 147.67 BGN, 20734.80 MWh, IBEX Peak (10.12.2018) : 203.77 BGN 11291.7 MWh, IBEX Off-Peak (10.12.2018) : 91.57 BGN 9443.1 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за ден на доставка 07.10.2018г.
 08.10.2018 11:10
Новини

Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Изтъргуваното количество е 5 397,00 MWh, с ден на доставка 07.10.2018 г.© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act