IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“
 16.05.2018 11:53
Новини

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ-София АД, съобщава, че е отбелязан рекорд от 2 053.90 MWh електрическа енергия по сключени сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“ , с ден на доставка 16.05.2018 г.
 
Това количество представлява над 11,5% от обема електрическа енергия, реализиран за същия ден на доставка на пазарен сегмент „Ден напред“.
 
Постигнатите покупко-продажби са с малко над 420  MWh увеличение спрямо досегашния рекорд на сегмент „В рамките на деня“. Той беше отчетен на 11.05.2018 г., когато изтъргуваните количества електрическа енергия достигнаха 1 630 MWh.
 
Подробни данни за развитието на пазара „В рамките на деня“ за изминалия месец можете да откриете в месечния доклад на БНЕБ за април 2018 г.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act