IBEX Base (19.02.2019) : 82.41 BGN, 25550.90 MWh, IBEX Peak (19.02.2019) : 85.25 BGN 14091.3 MWh, IBEX Off-Peak (19.02.2019) : 79.56 BGN 11459.6 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазар "Ден напред" за ден на доставка 13.08.2018 г.
 12.08.2018 14:53
Новини

"Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ АД,  съобщава, че търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“ отбелязаха рекорд за ден на доставка 13.08.2018 г., достигайки 21952,8 МВч, със средна почасова мощност от 914,7 МВ.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act