IBEX Base (10.12.2018) : 147.67 BGN, 20734.80 MWh, IBEX Peak (10.12.2018) : 203.77 BGN 11291.7 MWh, IBEX Off-Peak (10.12.2018) : 91.57 BGN 9443.1 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазар "Ден напред" за ден на доставка 19.07.2018 г.
 18.07.2018 04:07
Новини

"Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ АД,  съобщава, че търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“ отбелязаха рекорд за ден на доставка 19.07.2018 г., достигайки 20671,1 МВч, със средна почасова мощност от 861 МВ.© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act