IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за ден на доставка 01.08.2018 г.
 02.08.2018 19:09
Новини

Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) , дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), отбеляза нов пореден рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Изтъргуваното количество е 3 794,40 MWh, с ден на доставка 01.08.2018 г.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act