IBEX Base (22.07.2019) : 118.73 BGN, 22635.60 MWh, IBEX Peak (22.07.2019) : 130.62 BGN 12746.0 MWh, IBEX Off-Peak (22.07.2019) : 106.84 BGN 9889.6 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за ден на доставка 01.08.2018 г.
 02.08.2018 19:09
Новини

Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) , дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), отбеляза нов пореден рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Изтъргуваното количество е 3 794,40 MWh, с ден на доставка 01.08.2018 г.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act