IBEX Base (18.08.2018) : 78.24 BGN, 19528.50 MWh, IBEX Peak (18.08.2018) : 85.14 BGN 10669.8 MWh, IBEX Off-Peak (18.08.2018) : 71.33 BGN 8858.7 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за ден на доставка 01.08.2018 г.
 02.08.2018 07:08
Новини

Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) , дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), отбеляза нов пореден рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Изтъргуваното количество е 3 794,40 MWh, с ден на доставка 01.08.2018 г.© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act