IBEX Base (21.06.2018) : 84.58 BGN, 16325.80 MWh, IBEX Peak (21.06.2018) : 95.41 BGN 9094.5 MWh, IBEX Off-Peak (21.06.2018) : 73.76 BGN 7231.3 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“
 24.05.2018 08:05
Новини

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ-София АД, съобщава, че е отбелязан рекорд от 2 323,20 MWh електрическа енергия по сключени сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“, с ден на доставка 23.05.2018 г.
 
Това количество представлява  14,4% от обема електрическа енергия, реализиран за същия ден на доставка на пазарен сегмент „Ден напред“.© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act