IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“
 24.05.2018 08:56
Новини

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ-София АД, съобщава, че е отбелязан рекорд от 2 323,20 MWh електрическа енергия по сключени сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“, с ден на доставка 23.05.2018 г.
 
Това количество представлява  14,4% от обема електрическа енергия, реализиран за същия ден на доставка на пазарен сегмент „Ден напред“.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act