IBEX Base (02.12.2020) : 183.57 BGN, 60573.30 MWh, IBEX Peak (02.12.2020) : 235.91 BGN 32734.0 MWh, IBEX Off-Peak (02.12.2020) : 131.23 BGN 27839.3 MWh

Старт на обединението на българския електроенергиен пазар с Единния европейски пазар „В рамките на деня“
 15.11.2019 20:29
Новини

Във връзка с присъединяването на българския електроенергиен пазар към Единния европейски пазар „В рамките на деня“ (Single intraday coupling - SIDC), „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) уведомява за предстоящите промени в процеса на търговия на 19 ноември 2019 г.
 
На 18 ноември 2019 г. продуктите с доставка на 19 ноември (локални продукти) ще бъдат видими в системата, както при всяка една търговска сесия до момента, но те ще могат да се търгуват до 11:00 ЦЕВ на 19 ноември 2019 г.
С цел преминаване към продукти, търгувани чрез XBID платформата, в интервала 11:00 – 12:30 ЦЕВ търговската система ще бъде недостъпна, след което в интервала от 12:30 до  14:00 ЦЕВ търговската система ще бъде активна, но  няма да има активни продукти.
 
В 14:00 ЦЕВ XBID продуктите ще бъдат видими в системата и търговските участници, регистрирани на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД ,  ще имат възможност да търгуват с тях, като до края на деня 19 ноември тази търговия ще се осъществява само в българската пазарната зона, а от 00:00 ЦЕВ на 20 ноември ще бъде наличен и междусистемен капацитет за пренос, което ще позволи търговия с всички останали пазарни зони в Единния европейски пазар „В рамките на деня“.
 

GLbg© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act