IBEX Base (17.06.2019) : 86.95 BGN, 20279.70 MWh, IBEX Peak (17.06.2019) : 99.60 BGN 11426.8 MWh, IBEX Off-Peak (17.06.2019) : 74.30 BGN 8852.9 MWh

Тръжна сесия на пазар Ден напред с доставка на 11.10.2018
 10.10.2018 15:11
Новини

"Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), информира, че са предприети мерки за изясняване на ситуацията, довела до евентуална техническа грешка от страна на търговски участник и некоректно изчислени цени и количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“, с ден на доставка 11.10.2018.

По молба на Борсовия оператор, Електроенергиен системен оператор ЕАД удължава срока за регистрация на графици до 16:30 ИЕВ, на 10.10.2018.

При наличие на допълнителна информация ще Ви уведомим своевременно.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act