IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh

Успешна първа реална борсова сесия
 19.01.2016 17:46
Новини

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД  благодари на всички борсови участници, осмелили се да подадат оферти-купува и оферти-продава по време на първата реална сесия с ден на физическа доставка 20. Януари 2016 г.
Бихме искали да отбележим, че планираната първоначална ликвидност на този нов пазарен сегмент беше постигната, след като Българската държава, в лицето на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, направи всичко възможно, за да осигури наличността на оферти-продава с количества електрическа енергия, съгласно поетите ангажименти пред Европейската Комисия.
Според реда за провеждане на борсови тръжни сесии и съгласно получените тръжни резултати, можем да информираме, че за тази първа реална борсова сесия в България, количествата по оферти-продава превишаваха тези по оферти-купува. Вярваме, че по време на следващите дневни борсови сесии ще е на лице значително по-висока активност от страна на борсовите участници-купувачи, което ще обособи значително по-реалистична почасова цена на търгуваната електрическа енергия.
 © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act