IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Първа двустранна среща между „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД и Хърватската Енергийна Борса
 26.10.2015 17:00
Новини

„Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД (БНЕБ) и Хърватската Енергийна Борса (CROPEX) проведоха първата двустранна среща между представители на компаниите в гр. Загреб.
БНЕБ и CROPEX подписаха Договори за сътрудничество с Nord Pool Spot AS съответно през месец април и месец юни, целящи организирането на местни борсови пазари на ЕЕ. Изпълнителният директор на БНЕБ ЕАД, г-н Константин Константинов и изпълнителният директор на CROPEX, г-н Silvio Brkić, представиха статуса на развитие на проектите за въвеждане на борсов пазар, трудностите свързани с тях и бъдещите стъпки, които е необходимо да бъдат предприети преди стартирането на пазарния сегмент.
Двете страни се споразумяха да продължат сътрудничеството между компаниите и обмяната на опит, както на национално и общоевропейско ниво, така и на ниво югоизточна Европа.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act