IBEX Base (24.10.2019) : 116.29 BGN, 24934.70 MWh, IBEX Peak (24.10.2019) : 128.59 BGN 13803.6 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2019) : 103.99 BGN 11131.1 MWh

Актуални данни на сайта на БНЕБ за пазар "В рамките на деня"
 02.08.2019 12:04
Оперативни съобщения

Данните за пазарен сегмент „В рамките на деня“ с ден на доставка 01.08.2019 и 02.08.2019 г. са актуализирани на сайта на БНЕБ ЕАД.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act