IBEX Base (24.08.2019) : 97.95 BGN, 23286.30 MWh, IBEX Peak (24.08.2019) : 97.50 BGN 12520.1 MWh, IBEX Off-Peak (24.08.2019) : 98.40 BGN 10766.2 MWh

Актуални данни на сайта на БНЕБ за пазар "В рамките на деня"
 02.08.2019 12:04
Оперативни съобщения

Данните за пазарен сегмент „В рамките на деня“ с ден на доставка 01.08.2019 и 02.08.2019 г. са актуализирани на сайта на БНЕБ ЕАД.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act