IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Актуални данни на сайта на БНЕБ за пазар "В рамките на деня"
 02.08.2019 12:04
Оперативни съобщения

Данните за пазарен сегмент „В рамките на деня“ с ден на доставка 01.08.2019 и 02.08.2019 г. са актуализирани на сайта на БНЕБ ЕАД.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act