IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Актуални данни на сайта на БНЕБ за пазар "В рамките на деня"
 02.08.2019 12:04
Оперативни съобщения

Данните за пазарен сегмент „В рамките на деня“ с ден на доставка 01.08.2019 и 02.08.2019 г. са актуализирани на сайта на БНЕБ ЕАД.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act