IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Възможни прекъсвания на пазарен сегмент "В рамките на деня"
 06.07.2020 16:17
Оперативни съобщения

Информираме Ви, че поради технически причини са възможни проблеми със свързването с търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ в часовия интервал от 15:30ч. до 16:00ч. ЦЕВ на 06.07.2020. При подобен случай опитайте да я достъпите повторно.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act