IBEX Base (23.10.2020) : 99.88 BGN, 46657.70 MWh, IBEX Peak (23.10.2020) : 106.61 BGN 26382.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.10.2020) : 93.15 BGN 20274.8 MWh

Възможни прекъсвания на пазарен сегмент "В рамките на деня"
 09.04.2020 21:38
Оперативни съобщения

Информираме Ви, че поради технически причини са възможни проблеми със свързването с търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act