IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Възможни прекъсвания на пазарен сегмент "В рамките на деня"
 09.04.2020 21:38
Оперативни съобщения

Информираме Ви, че поради технически причини са възможни проблеми със свързването с търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act