IBEX Base (28.10.2020) : 72.24 BGN, 49841.00 MWh, IBEX Peak (28.10.2020) : 85.05 BGN 26989.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.10.2020) : 59.42 BGN 22852.0 MWh

Възстановяване работата на интерконектора ESO-TEL
 08.07.2020 20:01
Оперативни съобщения

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между ESO и TRANSELECTRICA, е разрешен.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act