IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

Възстановяване работата на интерконектора ESO-TEL
 08.07.2020 20:01
Оперативни съобщения

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между ESO и TRANSELECTRICA, е разрешен.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act