IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Възстановяване работата на интерконектора ESO-TEL
 16.08.2020 19:30
Оперативни съобщения

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между ESO и TRANSELECTRICA, е разрешен.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act