IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Възстановяване работата на интерконектора MAVIR-TEL
 13.10.2020 04:50
Оперативни съобщения

Разпределението на капацитети между MAVIR и TRANSELECTRICA на пазарен сегмент „В рамките на деня“ е възстановено.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act