IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Възстановяване работата на интерконектора MAVIR-TEL
 22.10.2020 06:10
Оперативни съобщения

Разпределението на капацитети между MAVIR и TRANSELECTRICA на пазарен сегмент „В рамките на деня“ е възстановено.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act