IBEX Base (22.10.2020) : 92.65 BGN, 46977.90 MWh, IBEX Peak (22.10.2020) : 101.81 BGN 26422.7 MWh, IBEX Off-Peak (22.10.2020) : 83.48 BGN 20555.2 MWh

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване на 08.07.2020
 01.07.2020 17:28
Оперативни съобщения

Поради техническо прекъсване на Единният европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling – SIDC), локалната търговия няма да бъде възможна на 08.07.2020 (сряда) от 09:00 до 11:00ч. ЦEВ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act