IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване на 08.07.2020
 01.07.2020 17:28
Оперативни съобщения

Поради техническо прекъсване на Единният европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling – SIDC), локалната търговия няма да бъде възможна на 08.07.2020 (сряда) от 09:00 до 11:00ч. ЦEВ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act