IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Екран "Auction" на пазарен сегмент "Двустранни договори" е достъпен
 19.06.2020 09:18
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на екран "Auctions" на пазарен сегмент "Двустранни договори" приключи и екранът отново е достъпен.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act