IBEX Base (28.02.2021) : 64.34 BGN, 60438.00 MWh, IBEX Peak (28.02.2021) : 59.45 BGN 31729.5 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2021) : 69.22 BGN 28708.5 MWh

Електронната система за търговия за пазарен сегмент „Двустранни договори“ е достъпна
 22.01.2021 15:21
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на работата на електронната система за търговия на пазарен сегмент „Двустранни договори“ (ЕСТ-ДД) приключи и ЕСТ вече е достъпна за активните търговски участници.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act