IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е достъпна.
 11.10.2020 05:12
Оперативни съобщения

Електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е достъпна.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act