IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Електронната система за търговия за пазарен сегмент "Ден напред" е достъпна.
 23.11.2019 11:53
Оперативни съобщения

Електронната система за търговия за пазарен сегмент "Ден напред" е достъпна.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act