IBEX Base (28.02.2021) : 64.34 BGN, 60438.00 MWh, IBEX Peak (28.02.2021) : 59.45 BGN 31729.5 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2021) : 69.22 BGN 28708.5 MWh

Електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е достъпна.
 20.02.2021 11:21
Оперативни съобщения

Електронната система за търговия за пазарен сегмент "В рамките на деня" е достъпна.

Обърнете внимание на факта, че офертите подадени преди затварянето на пазара са деактивирани.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act