IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Електронната система за търговия за INTRADAY е достъпна за търговия
 10.02.2020 19:43
Оперативни съобщения

Търговската система за пазарен сегмент „В рамките на деня“  вече e достъпна за търговия.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act