IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Електронната система за търговия за INTRADAY е достъпна за търговия
 10.02.2020 19:43
Оперативни съобщения

Търговската система за пазарен сегмент „В рамките на деня“  вече e достъпна за търговия.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act