IBEX Base (04.04.2020) : 36.81 BGN, 31984.80 MWh, IBEX Peak (04.04.2020) : 32.57 BGN 16356.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.04.2020) : 41.06 BGN 15628.2 MWh

Електронната система за търговия за INTRADAY е достъпна за търговия
 10.02.2020 19:43
Оперативни съобщения

Търговската система за пазарен сегмент „В рамките на деня“  вече e достъпна за търговия.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act