IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

Закъснение в публикуването в табличен вид на количествата и цените за пазар "Ден напред" на сайта
 15.07.2020 16:43
Оперативни съобщения

Информация в табличен вид, относно търгувани обеми и цени на пазарен сегмент „Ден напред“, за ден на доставка 16.07.2020, e публикуванa на сайта на Българската Независима Енергийна Борса ЕАД.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act