IBEX Base (28.10.2020) : 72.24 BGN, 49841.00 MWh, IBEX Peak (28.10.2020) : 85.05 BGN 26989.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.10.2020) : 59.42 BGN 22852.0 MWh

Закъснение в публикуването в табличен вид на количествата и цените за пазар "Ден напред" на сайта
 15.07.2020 16:43
Оперативни съобщения

Информация в табличен вид, относно търгувани обеми и цени на пазарен сегмент „Ден напред“, за ден на доставка 16.07.2020, e публикуванa на сайта на Българската Независима Енергийна Борса ЕАД.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act