IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Закъснение в публикуването на резултатите за ден на доставка 26.04.2020г. на пазарен сегмент Ден напред
 25.04.2020 14:10
Оперативни съобщения

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден-напред с ден на доставка 26.04.2020 ще бъдат публикувани със закъснение.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act