IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Закъснение в публикуването на резултатите за ден на доставка 26.04.2020г. на пазарен сегмент Ден напред
 25.04.2020 14:10
Оперативни съобщения

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден-напред с ден на доставка 26.04.2020 ще бъдат публикувани със закъснение.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act