IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Закъснение в публикуването на резултати за пазар "Ден-напред"
 14.01.2020 14:48
Оперативни съобщения

Информираме ви, че клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 15.01.2020 са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act