IBEX Base (21.01.2020) : 119.03 BGN, 41087.40 MWh, IBEX Peak (21.01.2020) : 134.78 BGN 22210.8 MWh, IBEX Off-Peak (21.01.2020) : 103.28 BGN 18876.6 MWh

Закъснение в публикуването на резултати за пазар "Ден-напред"
 14.01.2020 14:48
Оперативни съобщения

Информираме ви, че клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 15.01.2020 са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act