IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Закъснение в публикуването на резултати за пазар "Ден-напред"
 14.01.2020 14:48
Оперативни съобщения

Информираме ви, че клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 15.01.2020 са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act