IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Коректни данни на уеб страницата на БНЕБ
 21.11.2020 10:31
Оперативни съобщения


Статистическите данни от търговията на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за ден на доставка 21.11.2020 г., публикувани на уеб страницата на БНЕБ, вече са коректни.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act