IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Отстранен проблем с въвеждането на офертите на пазарен сегмент "Ден напред"
 18.10.2020 11:41
Оперативни съобщения

Проблемът свързан с въвеждането на офертите в електронната система за търговия за пазарен сегмент "Ден напред" е отстранен. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act