IBEX Base (22.01.2020) : 113.98 BGN, 42795.80 MWh, IBEX Peak (22.01.2020) : 124.23 BGN 22850.8 MWh, IBEX Off-Peak (22.01.2020) : 103.74 BGN 19945.0 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" е достъпен
 10.09.2019 19:59
Оперативни съобщения

Tехническото прекъсване на работата  на пазарен сегмент „В рамките на деня“ приключи и търговската платформа  вече е достъпна за търговия.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act