IBEX Base (16.09.2019) : 111.07 BGN, 23488.50 MWh, IBEX Peak (16.09.2019) : 133.80 BGN 13502.1 MWh, IBEX Off-Peak (16.09.2019) : 88.34 BGN 9986.4 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" е достъпен
 10.09.2019 19:59
Оперативни съобщения

Tехническото прекъсване на работата  на пазарен сегмент „В рамките на деня“ приключи и търговската платформа  вече е достъпна за търговия.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act