IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Пазарен сегмент „В рамките на деня“ е достъпен
 23.06.2019 14:48
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на работата  на пазарен сегмент „В рамките на деня“ приключи и търговската платформа  е достъпна за търговия.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act