IBEX Base (24.08.2019) : 97.95 BGN, 23286.30 MWh, IBEX Peak (24.08.2019) : 97.50 BGN 12520.1 MWh, IBEX Off-Peak (24.08.2019) : 98.40 BGN 10766.2 MWh

Пазарен сегмент „В рамките на деня“ е достъпен
 23.06.2019 14:48
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на работата  на пазарен сегмент „В рамките на деня“ приключи и търговската платформа  е достъпна за търговия.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act