IBEX Base (22.01.2020) : 113.98 BGN, 42795.80 MWh, IBEX Peak (22.01.2020) : 124.23 BGN 22850.8 MWh, IBEX Off-Peak (22.01.2020) : 103.74 BGN 19945.0 MWh

Пазарен сегмент „В рамките на деня“ е достъпен
 23.06.2019 14:48
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на работата  на пазарен сегмент „В рамките на деня“ приключи и търговската платформа  е достъпна за търговия.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act