IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Пазарен сегмент В рамките на деня: непланово прекъсване на 15.10.2020
 15.10.2020 05:49
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" е недостъпна поради техническо прекъсване.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act