IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Пазарен сегмент В рамките на деня: непланово прекъсване на 22.11.2019
 22.11.2020 07:02
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ e временно недостъпна поради технически проблем.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act