IBEX Base (28.02.2021) : 64.34 BGN, 60438.00 MWh, IBEX Peak (28.02.2021) : 59.45 BGN 31729.5 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2021) : 69.22 BGN 28708.5 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня": планово прекъсване на 22.01.2021
 15.01.2021 15:25
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване от 22.01.2021 13:00 ЦЕВ до 22.01.2021 14:40  ЦЕВ. По време на прекъсването няма да бъде възможно въвеждане на оферти и сключване на сделки. Всички активни оферти в търговската система ще бъдат деактивирани.
 © 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act