IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня": Прекъсване за поддръжка на 16.06.2020 г.
 09.06.2020 16:47
Оперативни съобщения

Поради техническо прекъсване на Единният европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling – SIDC), междусистемнaта търговия няма да бъде възможна на 16.06 (вторник) от 08:00 до 14:45 ЦEВ. 

През това време търговията ще бъде възможна единствено в рамките на пазарна зона България.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act