IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня": Прекъсване за поддръжка на 28.05.2020
 20.05.2020 15:57
Оперативни съобщения

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling – SIDC) планира прекъсване за поддръжка на търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на 28.05 (четвъртък) от 09:00 CET до 12:00 CET. През това време, търговията няма да бъде възможна.
Веднага след приключване на прекъсването ще получите ново съобщение, с което ще бъдете уведомени, че локалната и трансгранична търговия могат да стартират отново.
Поради технически причини границите може да затворят до 5 мин. преди спирането на пазара. 
Извиняваме се  предварително за неудобството. При допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.
 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act