IBEX Base (23.10.2020) : 99.88 BGN, 46657.70 MWh, IBEX Peak (23.10.2020) : 106.61 BGN 26382.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.10.2020) : 93.15 BGN 20274.8 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня": планово прекъсване на интерконектори на 09.06.2020
 28.05.2020 14:46
Оперативни съобщения

Поради обновяване на системата, интерконекторът TEL-ESO ще бъде затворен на 09.06.2020 от 20:00 CET до 09.06.2020 24:00  CET. През това време няма да има наличен капацитет.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act