IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Пазарен сегмент В рамките на деня: прекъсване на интерконектори
 22.10.2020 05:09
Оперативни съобщения

Поради технически причини капацитети през интерконекторите между унгарския преносен оператор MAVIR и румънския преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act