IBEX Base (13.12.2019) : 108.41 BGN, 29357.20 MWh, IBEX Peak (13.12.2019) : 128.91 BGN 15693.5 MWh, IBEX Off-Peak (13.12.2019) : 87.92 BGN 13663.7 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпен на 30.07.2019 г.
 29.07.2019 16:45
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване, от 13:00 до 13:30 ч. ЦЕВ на 30.07.2019 г.

По време на прекъсването няма да бъде възможно въвеждане на оферти и сключване на сделки. Всички активни оферти в търговската система ще бъдат деактивирани.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act