IBEX Base (28.02.2021) : 64.34 BGN, 60438.00 MWh, IBEX Peak (28.02.2021) : 59.45 BGN 31729.5 MWh, IBEX Off-Peak (28.02.2021) : 69.22 BGN 28708.5 MWh

Пазарен сегмент В рамките на деня: непланово прекъсване на 20.02.2021
 20.02.2021 09:17
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ e недостъпна поради техническо прекъсване © 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act