IBEX Base (06.12.2019) : 100.95 BGN, 28684.60 MWh, IBEX Peak (06.12.2019) : 117.75 BGN 15450.2 MWh, IBEX Off-Peak (06.12.2019) : 84.15 BGN 13234.4 MWh

Пазарен сегмент "Ден напред" е недостъпен
 23.11.2019 10:26
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „Ден напред“ е недостъпна поради технически проблеми. © 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act