IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Пазарен сегмент "Ден напред" е недостъпен
 23.11.2019 10:26
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „Ден напред“ е недостъпна поради технически проблеми. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act