IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Пазарен сегмент "Ден напред" е недостъпен
 23.11.2019 10:26
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „Ден напред“ е недостъпна поради технически проблеми. © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act