IBEX Base (20.10.2020) : 85.33 BGN, 44999.40 MWh, IBEX Peak (20.10.2020) : 97.30 BGN 25375.3 MWh, IBEX Off-Peak (20.10.2020) : 73.37 BGN 19624.1 MWh

Пазарен сегмент „Ден напред“ ще бъде недостъпен поради техническо прекъсване на 05.05.2020г.
 04.05.2020 16:12
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „Ден напред“ ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване за поддръжка на 05.05.2020 г., в часовия интервал от 16:00 до 17:00 ч. ЦEВ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act