IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Пазарен сегмент „Ден напред“ ще бъде недостъпен поради техническо прекъсване на 05.05.2020г.
 04.05.2020 16:12
Оперативни съобщения

Търговската система на пазарен сегмент „Ден напред“ ще бъде недостъпна поради техническо прекъсване за поддръжка на 05.05.2020 г., в часовия интервал от 16:00 до 17:00 ч. ЦEВ.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act