IBEX Base (26.01.2021) : 115.85 BGN, 70973.80 MWh, IBEX Peak (26.01.2021) : 134.36 BGN 39277.6 MWh, IBEX Off-Peak (26.01.2021) : 97.33 BGN 31696.2 MWh

Пазарен сегмент "Ден напред" ще бъде недостъпен поради техническа профилактика на 26.11.2020 г.
 26.11.2020 13:48
Оперативни съобщения

Електронната система за търговия на пазарен сегмент "Ден напред" ще бъде недостъпна поради техническа профилактика от 16:30 до 17:30 ЦЕВ на 26 ноември 2020 г.
 © 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act