IBEX Base (22.01.2020) : 113.98 BGN, 42795.80 MWh, IBEX Peak (22.01.2020) : 124.23 BGN 22850.8 MWh, IBEX Off-Peak (22.01.2020) : 103.74 BGN 19945.0 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 10.09.2019 19:33
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act