IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 10.09.2019 19:33
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act