IBEX Base (16.09.2019) : 111.07 BGN, 23488.50 MWh, IBEX Peak (16.09.2019) : 133.80 BGN 13502.1 MWh, IBEX Off-Peak (16.09.2019) : 88.34 BGN 9986.4 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 10.09.2019 19:33
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act