IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 30.06.2020 18:03
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act