IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Пазарен сегмент "В рамките на деня" се отлага за вторник, 10 септември, от 17:00 до 18:30 CET
 03.09.2019 16:49
Оперативни съобщения

Техническото прекъсване на търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня", което е предвидено за днес се отлага за вторник, 10 септември, от 17:00 до 18:30 CET© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act