IBEX Base (22.10.2020) : 92.65 BGN, 46977.90 MWh, IBEX Peak (22.10.2020) : 101.81 BGN 26422.7 MWh, IBEX Off-Peak (22.10.2020) : 83.48 BGN 20555.2 MWh

Регистрирани проблеми в електронната система за търговия на пазарен сегмент "В рамките на деня"
 02.07.2020 21:57
Оперативни съобщения

След последното техническо прекъсване работата на електронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ /ЕСТ-РД/ на 30.06.2020 г. бяха установени няколко проблема. Екипът на БНЕБ призовава всички търговски участници да обърнат внимание на следното по време на процеса на подаване на оферти и сключване на сделки:

  • Некоректно време в колона „Close“, която посочва крайния срок за подаване на оферти на съответния продукт /Gate Closure Time – GCT/. Моля имайте предвид, че независимо от тази грешка, крайният срок за подаване на оферти за всеки продукт е един час преди началото на доставка, съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/;
  • Клетките, които визуализират крайните срокове за подаване на оферти за часовите продукти /Gate Closure Time – GCT/ в колона „Close“ не се маркират в жълт цвят /5 минути преди крайния срок на подаване на оферти/ и в червен цвят /1 минута преди крайния срок за подаване на оферти/. 
Горепосочените грешки ще бъдат отстранени по време на следващото техническо прекъсване, планирано за 08.07.2020 (сряда) от 09:00 до 11:00ч. ЦEВ.
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act